Újmedicina

Hamer doktor által felfedezett és kidolgozott Új Medicína (Germán Új Medicina, GNM) tartalmával kapcsolatos tájékozódás előtt javasoljuk megfontolásra a BMR egyik nézőpontját: Az információ tartalma és az információ átadó lelkiállapota között nincs feltétlenül összefüggés. (Pl. Az hogy valaki a RágAlom állapotában van, nem feltétlenül jelenti azt, hogy valótlant állít.)

Mi a Új Orvostudomány?

“Mindennek van értelme, nem létezik okozat, ok nélkül.”

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógytudomány
Hamer doktor legjelentősebb felfedezése az Germán Új Medicina, mely egy mérnöki pontosságú, átfogó, és megismételhető orvostudományi rendszer. Tér-kép a szó valódi értelmében. Természettudományos összefüggéseiben írja le az élő szervezetek élettani, bio-logikus (élet-értelmes) működését, melybe beletartoznak a megbetegedések is. Ez az ELSŐ orvostudomány, mely összefüggéseiben vizsgálja az emberi lényt. A tudományos precizitás miatt lélek-agy-szerv szintekre bont, ugyanakkor egyben, összességében értelmezi a folyamatokat.

Hogy az akadémikus orvostudományban mennyire eltávolodtunk a valóságtól, mi sem tükrözi jobban, mint a tény, hogy külön orvos foglalkozhat a szervekkel, és másik a lélekkel (személyiséggel, viselkedéssel). Lehet persze egybeesés vagy kiterjesztett személyes érdeklődés, de általánosságban a szervekkel foglalkozók nem vizsgálják a lelki vetületet, a lélekkel foglalkozók pedig nem vizsgálják a szervi összefüggéseket. Te jó ég! Hova jutottunk? Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal?

Hiszen a Lélek, az Agy és a Szerv három szintje voltaképpen csak PAPÍRON vagy GONDOLATBAN három, a valóságban EGY. Sem a szerveinket, sem az agyunkat nem hagyjuk otthon, ha dolgozni megyünk. Ez a három dolog (vagy szint), az élő szervezeteknél egymástól elválaszthatatlan! És mint tudjuk, a különválasztás, figyelmen kívül hagyás, végzetes, ha nem okulunk belőle. Amikor egy önmagától kialakuló (ÉBK) megbetegedésnél valaki kijelenti, “nem ismert a megbetegedés oka” tulajdonképpen azt mondja, ő nem tudja az okozat okát. Az Új Orvostudományban ilyen már nincs, a pontatlan vagy téves diagnózis KI VAN ZÁRVA. Az Új Orvostudomány felfedezéséhez, napfényre kerüléséhez sok-sok hihetetlen, véletlenszerű egybeesésre volt szükség. Sokan úgy vélekednek, ezt így meg se lehetett volna szervezni. Ha mégis, azt már senki sem tudja, vajon ki vállalta volna be azokat a drámai megrázkódtatásokat, és nehézségeket, amivel Dr. Hamernek és családjának szembesülni kellett. Dr. Hamer kitartásának köszönhetően most Önhöz is eljutott ez a sorsdöntő információ.

Ha eddig valótlannak hitte volna, ismerje meg Ön is, hogyan válhat egészségessé, egy térképpel, melyet eddig több, mint HARMINCEZER páciensen igazoltak. Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, ez a Használati Útmutató Az Emberi Lény Fizikai Testéhez – orvostudományi értelemben. Vegye hasznát!

A felismerés, megértés és a gyógyulás matematikailag kiszámítható lehetőségei a Rák Vastörvényének, és az ún. DHS (a megbetegedést elindító különleges sokkélmény) megfigyeléséből és megértéséből erednek.

A felfedezett természettörvények azért ún. vastörvények, mert itt kérlelhetetlen biológiai törvényszerűségekről van szó. Ilyen biológiai törvényszerűség, hogy egy kisbabának mindig van apja és anyja; tehát ketten kellenek ahhoz, hogy egy gyermek létrejöhessen. (Még a lombikban is.) Vagy mint a gravitáció. Nem kell hinnem benne, ahhoz, hogy rám hasson, hogy működjön. Tudomásulvehetem, vagy hihetek valami másban…

Vajon van értelme statisztikát készíteni arról, hány ember született egyetlen ivarsejtből? Vagy, hogy adott légköri nyomáson százból hány alkalommal forrt a víz 100 Celsius fokon? Nincs, ezek az állítások megismételhetők. Ezért nem képezi vita tárgyát az Új Orvostudomány, hiszen PONT ILYEN természettörvényeken alapul, bármikor, bárhol, bármilyen megbetegedésen reprodukálható. Érvényes minden “önmagától” kialakult megbetegedésre, mely nem baleset, sugárzás, mérgezés vagy fejlődési rendellenesség következtében jön létre.  Ez élettan, ami magába foglalja a orvostudományi adatokat, tényeket is…

Az Germán Új Medicinában csak 5 biológiai természettörvény van, és egyetlen tudományos feltételezés sincsen.

  1. “A Rák Vastörvénye (később Megbetegedések Vastörvénye), a DHS, mint kiváltó ok.

melynek 3 kritériuma van:

Első kritérium:
Minden Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK) elindítója egy DHS (Dirk-Hamer-Szindróma), vagyis egy nagyon súlyos, hirtelen fellépő, drámai hatású és magányosan átélt lelki megrázkódtatás, mely egyidejűleg három szinten:

a lélekben,
agyban
és szerven fut le.

A DHS (Dirk-Hamer-Szindróma) egy súlyos, drámai hatású és magányosan átélt, hirtelen fellépő lelki megrázkódtatást okozó élmény, mely az egyént mint „derült égből a villámcsapás”, váratlanul éri, de ezzel a természet egyben kap egy lehetőséget arra, hogy ezt az üzemzavart elhárítsa. Mert ebben a pillanatban elindul egy különprogram, gyakorlatilag szinkronban: a lélekben, az agyban és a szerven, ahol ez megállapítható, látható és mérhető! A becsapódás meglepetésszerűségének mindemellett nagyobb jelentősége van, mint a konfliktus „tartalmának pszichológiai kiértékelésének”. Ez minden esetben egy konfliktust generáló élmény, és nem valamilyen sorscsapás vagy olyan esemény, amin az érintett már amúgy sem tudott volna változtatni.”

“Pontosan a DHS beálltától kezdve a páciens tartós stressz hatása alatt áll, vagyis hidegek a kezei, lábai és éjjel-nappal a konfliktus körül járnak a gondolatai, a megoldáson gondolkodik. Éjszakánként már nem tud aludni, és ha mégis, akkor is csak az éjszaka első felében fél órás szakaszokban, étvágya csökken és veszít a súlyából.” Dr. Hamer

  1. A kétszakaszúság törvénye, mely szerint minden Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK) két szakaszból áll, ha sor kerül a konfliktus feloldására. (a konfliktushoz való alkalmazkodási és helyreállítási szakasz)

013_ketszakaszusag

017_hamerigocok 1

  1. Az Értelmes Biológiai Különprogramok (a rák és rákkal egyenértékű megbetegedések) csíralemez-függő rendszere.

019_harmadik_termeszettorveny

  1. A mikróbák csíralemez-függő rendszere.
  1. “A DHS, ami elsőre üzemzavart sejtet, minden ÉBK sarkalatos pontja. A diagnosztikánál mindig vissza kell térnünk a DHS-re, hogy megértsük, mire gondolt, mit érzett, mit élt át a beteg. Az abban a pillanatban lefektetett síneket is figyelembe kell vennünk. Amint a két fázison túljutunk, bezárul a kör. A természet megoldást ad arra, hogy az egyén egy különleges kihívás leküzdése esetén újra egészséges és erősebb legyen.” Dr. Hamer

Természetgyógyász, újmedicína oktató és konzulens, aki dokumentáltan hagyományos kezelés nélkül épült fel a csontrákból: Váczy József és felesége Pindrok Beáta