Hogyan jött létre a LÁT, a Lelki Állapotok Táblázata?

 

Előzmények

A tanfolyamok tartása közben felerősödött bennem az az érzés, hogy ha teljes bizonyossággal szeretnénk kiállni felfedezésünkkel az emberek elé, akkor ismernünk kell a magyar nyelv emberi lélekre vonatkozó összes szavát. Elkezdtem hát feldolgozni a magyar szótárakat, és társaim folyamatos pontosító segítsége  mellett már 6 000 szó került a helyére a Lelki Állapotok Szókincstárában. A szavak felkutatásának eredményeképpen, 4 év munka után  egyre részletesebbé és árnyaltabbá vált a rendszer, nekünk csak követnünk kellett a szó-útjelzőket. A szavak aprólékos elhelyezése után magyarázó ábrák megalkotásának igénye fogalmazódott meg bennünk, így a megértést segítő ábrákkal kiegészített összefüggésrendszer, eszköz- és módszerkomplexum, a Belső Megélések Rendszere, már alkalmassá tette a Lelki Állapotok Táblázatában rejlő tudás átadását.

2012-ben új társ csatlakozott hozzánk Beda Boglárka személyében.

2012. november végén egy beavatási és pontosítási folyamat következő állomásaként – a korábbi táblázat új nevet kapott:

Lelki Állapotok Táblázata, rövidítve: LÁT

(A névváltozás teljes értelme csaknem egy évvel később, a Szellem- és az Anyagtudat  részletes letisztázása után érkezett meg.)

A BMR rendszere – és benne a LÁT – 104 különböző érzelmi- és tudati állapotával bio-logikusan is összhangban áll már az Újmedicina rendszerével is, így sok érzelmi–fizikai elváltozásra magyarázatot adó, a tudatosodást ténylegesen elősegítő, bio-logikus és pszicho-logikus összefüggésrendszer van születőben. Mindez magyarul, a magyar nyelv több ezer színárnyalatával, a szavakat és a szólásokat nem csak értelmezve, hanem átengedve, átérezve magunkon. E felfedező út során egyre tisztábbá válik

mi folyik, zajlik vagy történik bennünk.

 2013.

Egy jó kérdés belső (korábban azonosult) összképeket dönthet le és

kapukat nyithat meg.

A kapukon túl pedig új utak nyílnak.

2013-ban két nagy változás történt a LÁT rendszerében. Egyetlen kérdés eredményeképpen a korábbi táblázat fele gyakorlatilag teljesen átrendeződött.  Ami nem állta ki a kérdést a korábbi táblázatban, az szétmállott, és a romokból gyakorlatilag egy teljesen új és sokkal bővebb LÁT született. Ez a változási és átalakulási folyamat egész évben zajlott.

A másik jelentős fejlesztés azáltal jött létre, hogy az év folyamán több hónap alatt, a sejtelmet követve feldolgoztunk két nagy szólástárat és a Szerv Atlaszt. Így jött létre a több mint 9 000 magyar szólásból álló szólás-gyűjtemény az ember viselkedéséről és megnyilvánulásairól.

A BMR Szólástár, amit korábban kiegészítő anyagnak gondoltunk, a legstabilabb építőköve lett a LÁT rendszerének.

A szólástárnak több hozománya is van: magától értetődővé teszi az egyes állapotokat, és rendkívül széles színskálát mutat a megélésekről. Az állapotokban előforduló elemek különböző mértékű megjelenése tovább finomítja és pontosítja az egy-egy állapoton belüli megéléseket is.

2013. év végére a rendszer aktív és szerves részévé vált a 12 fő belső megélési mód és a 12 életterület.

2014. évben szépen letisztult az érzelmi és tudati többletállapotok jól áttekinthető sora. Felfedező utunk következő lépéseként az előadások során megalkottuk a

Belső Megélések Rendszere Lélekmodellt.

Lassan formát ölt a lelkünk alapjait leíró sajátosság-rendszer is.

2015-ben befejeződött a BMR Szólástár pontosítása.

2016. eddig két fontos fejlesztést hozott a rendszerben. Hosszú érlelődési időszakot követően létrejött az év elején a

bio – logikus LÁT. 

A bio-logikus LÁT végre biologikusan valós képet ad a különböző főbb belső energetikai szinteknek. A bio-logikus LÁT-nak köszönhetően egyszerűen átláthatóvá vált, hogy a feldolgozatlan érzelmi veszteségre, (sokkra, traumára, DHS-re) adott “külföldről importált” tudati válasz – a Célkitűzés, a céltudatos életmód, az elköteleződés, az önmeghatározás és azonosulások -megvetik az alapjait az újabb és újabb, érzelmi és biologikus konfliktusoknak, szervi elváltozásoknak, agyi biologikus konstellációknak és elmezavaroknak a lelkünkben és a környezetünkben élőknek.

Az érzelmi és tudati többlet állapotok bemutatásával a BMR, a pszichológia kötődés és kötelékelméletének és az évtizedek óta működő élő példák ismeretében feltehetjük a kérdést:

Lehet-e  másképp is válaszolni egy sokkra, egy traumára. egy érzelmi veszteségre (DHS-re), mint Célkitűzéssel,  elhatárolódással vagy épp spirituális felsőbbrendűséggel?

2016-ban befejeződött a ~ 6 000 szavas BMR szókincstár átnézése és pontosítása. A korábban pontosított BMR szólástárnak és a biologikus rendszernek köszönhetően, a szavak kb. 80% új helyre került a LÁT-ban. Hihetetlen a logika és a pontosság, ahogyan a magyar szavak rendszere képes visszaadni – esetünkben az érzelmi és tudati állapotok árnyaltságát.

2017-re kb. 800 emberi érzést sikerült beazonosítanunk. A bennünk lévő érzelmi világ “teljes érzés-skálájának” beazonosítása lehetővé tette a konfliktusok összetettségének feltérképezését és a BMR-es oldástechnikák felgyorsítását.

A Megértés Táblázatától a biologikus LÁT-ig – fejlődéstörténet

Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a LÁT mellett rajzokkal, ábrákkal, a BMR Lélek- és Érzelmi modellel, az Új Medicinával, a szólások és szavak ezreinek tanfolyami jegyzetbe építésével 104 érzelmi és tudati állapotot integrálva, egy egyszerűen megérthető, modellezhető és jól áttekinthető rendszer alakult ki az ember belső világáról, mely segítséget adhat laikusoknak és szakembereknek egyaránt.

Az érzelmek megértése lehetővé vált.

Tanfolyamainkon, a fejlesztéseknek köszönhetően, a LÁT lélekatlaszáról és a BMR rendszeréről immár ~ 500 oldalas jegyzetet adunk.”

Rádiusz Tamás

 

BMR Logo 6 Új

A honlapunkon szereplő információk, anyagok változatlan tartalommal és formában, a forrás megjelölése vagy arra történő hivatkozás mellett, szabadon felhasználhatók vagy terjeszthetők.