A lélekmodell

lelekmodell, erzelmimodell, konfliktusmodell, biologiakonfliktusmodell

láthatóvá és ezáltal érthetővé teszi:

 • A kötődési és kapcsolódási képesség ill. képtelenség két fő alapállapotát,
 • A belső világunkban, a lelkünkben az érzelmi és tudati áramlásokat, folyamatokat, történéseket, gátakat, elakadásokat és zajlásokat.
 • Az érzelmi és tudati hiányállapotaink pl. üresség, veszélyérzet (FüggElem, FélElem, VeszedElem, tartós Veszélytudat) okait.
 • A belső érzelmi forrásunk, a belső izzásunk, ŐsBizalmunk, Bizodalmunk és Bizalmunk jelenlétét, ill. annak hiányának jelentőségét, következményeit.
 • Az érzelmi áramlási képességünk csökkenését ill. megszűnésének okait, a fel nem dolgozott érzelmi veszteségeink tartós kihatását életünkre, kapcsolódási lehetőségeinkre.
 • Pontosítja és elkülöníti a különböző érzelmi, lelki konfliktusokat okozó érzelmi veszteségeket, sokkokat, traumákat.

Hórusz fényes 1

 • 3D-ben a velőállományi önértékelési érzelmi és tudatállapotok rögzült  állapotait.
 • 3D-ben a hiányállapotainkban (Félelemben) az érzelmi alul- és túlműködések belső dinamikus mozgásait, és ezek meghatározó következményeit életünkre és kapcsolatainkra.
 • a céllal azonosult tudatállapot, a céltudat érzelmi és tudati következményeit (biologikus elváltozásait) önmagunk és környezetünk életére.
 • a 4 agyi terület, a kéregállomány, a velőállomány, a kisagy és az agytörzs lelkünkre gyakorolt hatásmechanizmusát.
 • A Lelki Állapotok Táblázatának felépítését, összefüggésrendszerét.
 • a Belső Érzelmi Gátjaink és Tudati Korlátaink (pl.: Hiedelmeink) Hatásrendszer 70 lépésből álló Folyamatábrájának, a belső világunk Mátrixának a leírását.
 • belső tudati programjaink generációkon átívelő hatásmechanizmusát, biologikus szervi  “öröklött” elváltozásainak, gondolkozásunkban feltárható okait.

Matrix 1

A honlapunkon szereplő információk, anyagok változatlan tartalommal és formában, a forrás megjelölése vagy arra történő hivatkozás mellett, szabadon felhasználhatók vagy terjeszthetők.