Előzmények – A Megértés Táblázata 2008-2011

Hogyan jött létre a Megértés Táblázata?

A Megértés Táblázata kialakulásához két ember belső indíttatása volt a gyújtózsinór, Rádiusz Tamásé és Hadnagy Elődé.

„Bennem nagyon régóta élt a vágy, hogy az ember lelkiállapotait, cselekedeteinek mozgatórugóit és megnyilvánult cselekvését, kommunikációját, jellemzőit, azaz belső működését, a magyar nyelv segítségével rendszerbe foglaljam. Két barátomat, Hadnagy Elődöt és Schwarzkopf Gábort régóta foglalkoztatta a gondolat, hogy az ELEM és ALOM végződésű szavak titkokat rejthetnek. Gábor az almokat energetikai szempontból kutatta és bontakoztatta ki, ebben a témakörben előadásokat is tartott a Soter Klubban. Ez a tudás jelent meg egy baráti együttműködés eredményeképpen A tudatalatti tízparancsolata c. könyv egyik fejezetében, ami a csakrák és a magyar alom végződésű szavak összefüggését írja le. (Urad-alma, Lakod-alma, Víg-alma, Fogad-alma, Riad-alma, Hat-alma, Úr-alma.)

Én abban hittem, hogy az elem-alom szavak párosított sora a lelki állapotokkal kapcsolatban még titkokat rejthetnek magukban. Ilyen rendszer – ismereteim szerint – csak a magyar nyelvben található meg.

Az első előadást ezzel kapcsolatban 2008. novemberében tartottam a Soter Klubban, a testi elváltozások lelki háttere és a lelki állapotok, a különböző alom állapotok (pl.: aggodalom, nyugalom, szabadalom) közötti összefüggésekről.

2008. decemberétől kezdtünk ketten közös kutatásba Hadnagy Előddel. Mindketten éreztük, hogy tennünk kell valamit. Addigra világossá vált, hogy az emberi lélekkel kapcsolatban olyan nagy a zűrzavar az irányzatok, elmélet- és eszmerendszerek miatt, hogy a semmiből kell felépítenünk egy új rendszert, kizárólag a szavak segítségével. Itt hasznosítottam először az apámtól kapott szkeptikus nézőpontot a hagyományos eszmerendszerekkel kapcsolatban. Schwarzkopf Gáborral folytatott beszélgetések során megtanultam a kérdezés és a kérdésfeltevés művészetét. Ezért a tudásért neki a mai napig sokat köszönhet a BMR és a Táblázat.

Előddel a közös munka kezdetekor eldöntöttük, hogy „kiürítjük poharunkat” – azaz félreteszünk minden eddigi nézőpontot, és kizárólag a szavakon keresztül nézünk rá lelkünk állapotaira. Ekkor 2008. decemberét írtuk.

A munka kezdetén kigyűjtettem az értelmező kéziszótárból az ELEM és ALOM végű szavakat, majd egymás mellé raktuk őket jelentésbeli és hangulati hasonlóságuk alapján. Voltak egyértelmű párok, mint például terjedelem – szorgalom, gerjedelem – kívánalom, melyeknek rögtön lett helye vízszintesen. Ám voltak kevésbé elhelyezhetőek, például az izgalom és az aggodalom, melyeknek nem volt egyértelmű helye. A nehézséget hamar áthidaltuk, és így lettek függőleges és vízszintes sávok. Az első feladatot azonnal követte a többi: rendben van, hogy jól látható a lépcsősor a lelki megélésekben, de ezeket az „alom állapotokat” (ahová tartósan befészkeljük magunkat) ki is kéne fejteni. Keletkezett újabb két, majd további oszlopok, amik megmagyarázták az elem és alom végződésű szavak sorrendjét.  Az első ily módon formába öntött Megértés Táblázat 2008. december 29-én született meg az asztalomon.

http://www.megertestablazata.hu/irfolyam/2018-06-03/hogy-volt-ez-hogy-van-ez

Két hónap “javítgatás” után jött a következő megérzés bennem. Kezdjünk el nyelvklubokat tartani! Előddel közösen megtartott nyelvklubokra pedig elkezdtem lelkesen elhordani a táblázat éppen aktuális (és mindig utolsónak vélt 🙂 ) példányát. A Soter Klubban megtartott nyelvklubokra jöttek az érdeklődők, és egyre több közös megélést osztottunk meg egymással.

A beszélgetések a kezdetektől hangrögzítésre kerültek. Több ezer oldal leírt anyag keletkezett, amelyen végigkövethető a Megértés Táblázatának kialakulása. Egy igazi, önálló, egyedi ötleteken alapuló KNOW-HOW rendszert sikerült kifejlesztenünk.

2009. nyár folyamán megérlelődött a következő lépés. A táblázatot szűk körben kell tovább fejlesztenünk a hatékonyság érdekében! Meghívtam Deres Anitát és Gárdonyi Zsoltot, ősztől pedig Káfony Mártát a fejlesztéshez, így kialakult egy hetente kétszer-háromszor esténkét 4-5 órára összeülő 5 fős csapat, akiknek megszállottságuk lett a Megértés Táblázata fejlesztése.

Pótszermentes szárnyalás intenzív munkával összekötve. Utólag meglepődve számoltuk össze, hány ezer óra munkába került a rendszer létrehozása és bepontosítása. Valamennyiünk számára egy beavatási út első szakasza volt. Egyre tudatosabbak lettek a mindennapi megéléseink a Táblázat segítségével.

Mondhatnánk, nincs új a nap alatt. De van! Egyrészt újra felfedeztünk olyan mély gondolatokat, amik eddig már korábbi nagy tanítók tollából visszaköszöntek, ám ezek tekintélyfüggetlen, értelmes és átlátható összefüggésrendszer részeiként nyilvánultak meg. Ezeken a közös esti beszélgetéseken olyan felismerések születtek, melyek korábban a pszichológia és az ezoteria számára is ismeretlenek voltak.

Egy új rendszer született az ember belső világáról, a lelkéről , ahol vannak gondolatok, érzelmek és belső kommunikáció.

Az én egyik szerepem a munkában a kérdezőé volt, folyamatosan és végeláthatatlanul ömlöttek belőlem a kérdések, társaim pedig velem együtt válaszolták meg őket. A szavak rendszerbe foglalása pedig, rendkívüli módon segített pontosítani a rendszert.

A Táblázat több mint 40 oszlopának és 40 sorának rubrikái megtöltődtek olyan – főleg magyar szavakkal -, amik beszélnek az emberi lélekről, érzelmi megélésekről, történésekről. A táblázat pedig egyre jobban finomodott, egyre újabb és újabb verziókkal. Mindamellett folyamatosan tisztázódtak olyan használt, ám nem tisztázott fogalmak, mint: Mi a lélek?, Mi az ego?, Mi az értelem?, Mi az érzelem?, Mi a szellem? … vagy épp … Mi az a pók-ól?

2011. nyarától zárt körben elkezdtünk tanfolyamokat tartani a Megértés Táblázata 2011-es állapotáról. 2012. őszére megszületett az első jegyzet, amit már oda tudtunk adni a tanfolyamot végzőknek.

Eleinte csak könyvet akartunk írni a találmányunkról, de aztán fellépett bennem a pontosítás igénye. Elkezdtem kigyűjteni az “alom” végződésű lelki és érzelmi állapotokat tisztázó szavakat. Ez a folyamat egy lassú és aprólékos, rengeteg türelmet igénylő feladat lett. Ennél a munkánál alá kellett rendelnem ÖNmagamat, a “nagy” CÉLra vagyis a VÉGre (kutatás a befejezésre) szomjazó egómat a szavak és később a szólások útmutatásának.

A folyamat irányítása 180 fokban megfordult, innentől mi kezdtük el követni a szó-útjelzőket, és már nem mi értelmeztük a lelkiállapotokat, hanem a magyar nyelv által közvetített és leírt belső megélések mutatták az utat, hogyan is épül fel a rendszer. Ez a lassú, és az elméleti elgondolásokat rendszeresen felülíró, átíró, pontosító kutatási folyamat utat mutat egy olyan rendszer felé, ami az egotól függetlenül képes önmagát felépíteni.

Olyan ez, mintha egy nagy kirakós-játék darabkáit kéne egyenként megtalálni és helyükre illeszteni ahhoz, hogy megszülessen a teljes kép.

Ez az egoink napi próbája. A döntés jónak bizonyult, mert azóta látjuk, számtalan olyan alapkérdés is felmerült, amire addig nem is gondoltunk. Ilyen volt például a Békés Harcos Útja című könyv és film által is feszegetett kérdés a céltudat, célmegvalósítás és a belső többletünket kibontakoztató érlelődés közötti különbség. Erre csak 2013. februárjában sikerült megnyugtató választ találni, és hogy ez mennyire meghatározó számunkra és az egész társadalom számára, azt tanfolyamainkon bemutatjuk. Másik komoly gondot a komfortzóna korábbi állapotának a zavarai okozták. A korábbi sorrend egész egyszerűen nem állt össze. A szavak és a szólások rendszerezett csomagjai is jelezték, hogy téves és hiányos a korábbi összképünk a komfortzónáról. A komfortzóna csak 2013 őszén kezdett letisztulni. A fejlesztések következtében Riadalomtól fölfelé, gyakorlatilag a korábbi Táblázat fele a kérdések, az intelmek és kutatások miatt egész egyszerűen szétmállott. Ez azért történhetett meg, mert az összetartó cement, ami stabillá és védhetővé tehette volna az állapotok sorát – hiányzott. Egyre világosabbá vált, hogy a magyar nyelvben az emberrel és az emberi lélekkel kapcsolatban fellelhető immár 14 ezres szó és szólásgyűjtemény összerendezése – azaz lelkünk minden rezdülésének feltérképezése – után lehet csak teljes képet alkotni valójában arról, hogyan is működik az ember lelki – érzelmi és tudati – világa.

A nyelvünk pontosan leképezi a bennünk zajló folyamatokat. Ez az összefüggés-rendszer adja vissza legszínesebben és legárnyaltabban, hogy adott lelkiállapotban mi is történik bennünk.

A kutatási szakasz vége felé egyre biztosabban mondhatom: “A türelem rózsát terem!”

A szavakat követő, lassú és fáradságos, sokszor feleslegesnek tűnő pontosítási folyamat szakadást okozott, és 2,5 év közös munka után 2011. nyarától Gárdonyi Zsolt és Deres Anita kivált a csapatból, és Hadnagy Előddel együtt energiájukat már a könyvírásba fektették. A könyv megjelent, kapható a piacon.

A Megértés Táblázata és a Belső Megélések Rendszere általunk továbbfejlesztett, pontosított változata, a Lelki Állapotok Táblázata ugyanazokon az alapokon nyugszik, ugyanaz az indíttatás hívta életre: legyen béke az emberi lélekben, legyen béke a világban. Ha ehhez két út vezet, akkor legyen áldás ezen a két úton.

Mi megyünk tovább a megérzéseink szerint, dolgozunk a közel 6 000 szó és 9 000 szólás által pontosított lélektérképpel és lelki iránytűvel, a Lelki Állapotok Táblázatával, a folyamatosan bővülő Belső Megélések Rendszerét tartalmazó jegyzettel. Hiszünk abban, hogy mindenki, aki találkozik a Megértés vagy a Lelki Állapotok Táblázatával, megtalálja lelke nyugalmát, belső szabadságát, Isten adta teremtőerejét és harmonikus életét a közös gyökerekről induló rendszerek segítségével.

A Megértés Táblázatától a biologikus LÁT-ig – fejlődéstörténet

Lelki Állapotok Táblázata története

Rádiusz Tamás


3 hozzászólás

 1. Drága Tamás Barátom!
  Köszönöm neked, hogy feltártad előttem a múlt történéseit.
  Külön köszönöm szeretetteljes megemlékezésedet csekélyke szerepemről, és meleg szívvel gratulálok az eddig bejárt és a tervezett utadhoz.
  Sajnos nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy megismerhettem az eddig elkészült munkát, de reménykedek, hogy sor kerülhet rá.

  Ha lehet, és bármivel támogatni tudhatom munkádat, boldog örömmel állok rendelkezésedre. Szeretettel köszöntelek: Gabriel

 2. Drága Tamás Barátom!
  Köszönöm neked, hogy feltártad előttem a múlt történéseit.
  Külön köszönöm szeretetteljes megemlékezésedet csekélyke szerepemről, és meleg szívvel gratulálok az eddig bejárt és a tervezett utadhoz.
  Sajnos nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy megismerhettem az eddig elkészült munkát, de reménykedek, hogy sor kerülhet rá.

  Ha lehet, és bármivel támogatni tudhatom munkádat, boldog örömmel állok rendelkezésedre. Szeretettel köszöntelek: Gabriel

 3. Kedves Tamás és Mind-én-ki aki e Rend-Szer Ki-fej-tője!

  Még nem ismerem részleteiben, hogy mit nyertetek ki a magyar nyelvből,csak a szívem mondja, hogy ez jó. Egybecseng az eddig felmerült gondolatokkal, érzésekkel,fölismerésekkel.

  Köszönöm!

  Ölelés,

  Janó

Hozzászólások zárolva.