Események betöltése

« Összes Események

BMR-LÁT Haladó-tanfolyam

október 17. 10:00 - október 18. 18:00

Belső Megélések Rendszere 10 napos hétvégi haladó-tanf. szombat-vasárnaponként

 

– kezdő időpont: 2020. október 17.- 18. (szombat, vasárnap) 10.00 – 18.00 óra
– a további tanfolyami napok tervezett időpontjai:
  2020. november 14.- 15. 
(szombat, vasárnap) 10.00 – 18.00 óra
  2020. december 5. – 6. (szombat, vasárnap) 10.00 – 18.00 óra
  2021. január 9. – 10. (szombat, vasárnap) 10.00 – 18.00 óra
  2021. február 6.- 7. (szombat, vasárnap) 10.00 – 18.00 óra
– részvételi díj: 
15 000 Ft/fő/nap (Pest megyén túlról érkezők számára 12 000 Ft/fő/nap,
  tanfolyamot ismétlők számára 7 000 Ft/fő/nap) alkalmanként a helyszínen fizetve.

 

Az alaptanfolyam elvégzése után a következő témákkal folytatjuk belső érzelmi-lelki világunk folyamatainak tudatosítása és megértése érdekében:

 

2.) Témakör

Érzelmi és ezekhez kapcsolódó tudatállapotaink részletes megismerése a magyar szavak és szólások segítségével.
– Hozott, önzetlenül adni képes Érzelmi Többletállapotaink, a Lélektudat jellemzői és sajátosságai példákkal.
– A szeretet és a Bizalom állapotának megjelenése és jelentősége.
– A Biztos Bázis, a hozzám-tartozó, a tekintélyszemély hatása életünkre.

Megélt érzelmi veszteségeink, sokkélményeink és megtöréseink elszenvedő érzelmi állapotai (Tilalmak).
– Az érzelmi VeszTeség, Sokk, Trauma és Csalódottság, (DHS) mint konfliktus-okozó lemodellezése. Az érzelmi Veszteség jellemzői.
– Miért nem lehet egy érzelmi veszteséget egyszerűen pozitív gondolkodással felülírni? Mitől érzelmi egy veszteség?
– A érzelmi VeszTeségek észlelhető típusai anyagtudatban és lélektudatban.

– Programozó és következmény sokkok, traumák, csalódások és érzelmi veszteségek, (DHS)-ek közötti alapvető különbség.
– Veszteségek hatása lelkünkre, életünkre a hétköznapokban.
– Érzelmi veszteségek beépülésének okai.

 

3.) Témakör

– Új Medicína – biologika, Recall Healing alapjai, 5 természettörvény, biológiai elváltozások példákkal.
– 4 agyi területen létrejövő Hameri gócok és az ennek következtében megfigyelhető figyelmi irányultság, tudati és érzelmi megnyilvánulások jellemzői, összefüggései.
Az emberi szervezet, az idegrendszer és a lélek működésének biologikus összefüggései.

 

4.) Témakör

Az Érzelmi Hiányállapotok kialakulásának okai, jól áttekinthető logikája és fajtái.
– A Sér, a belső érzelmi Tévút kialakulása, következménye és súlya az életünkben.
Milyen fajtái vannak a SÉR-nek, és milyen biologikus következményei
lehetnek?
– A tartós hiányállapot rejtett érzelmi alapja, a Függelem.
Függelmek fajtái, kényszeres gondolkodások, viselkedések és megnyilvánulások példákkal.
– Kötelmek szerepe a SÉR fenntartásában. „Börtön, mely szemmel nem látható. Börtön az elméd számára.”
– Az azonosulás sajátossága, típusai.
– Az Önvédelem jellemzői, megnyilvánulási módjai.
– Belső korlátaink, külső határaink létrejötte és fenntartása közötti összefüggések.
A „Tükör jelenség” sajátosságai.
A SÉR az érzelmi tévút tünetei.
– Birtoktudat és birtokoltság- (identitás) tudat kialakulása.
– Irigység és irritáció kialakulása.
– Biologikus konfliktus modellezése és azonosítása.
– Az elvárás és a feltételek támasztásának érzelmi alapja, ezek hatása kapcsolatainkra, hozzánk-tartozókra.
– A mániás és depresszív viselkedés kialakulásának biologikus (újmedicinára épülő) háttere a Lelki Állapotok Táblázatában.
– A nyílt szembenállás állapotai.
– A befelé fordulás állapotai.
– A kényelmi zóna állapotai. (Az illeszkedés, az érdektelenség, önkényeztetés és lustaság okai.)
– Ártalomzóna kialakulásának és fennmaradásának okai, fajtái, bemutatása példákkal. Az ÁrtAlom indíttatásának gyakorlati megértése.
– Célmegvalósítás indíttatásának okai, állapotai, érzelmi feltételei és következményei.
– Egy adott hiányállapotban való tartózkodás következményei.

 

5.) Témakör

A Céltudat jellemzői és sajátosságai.
– A BMR Céltudat Lélekmodell bemutatása.
– Mikor vagyunk Céltudatban? Milyen sajátossága és következményei vannak a céllal azonosult tudatállapotnak?
– Miért válik életünk meghatározójává a céllal azonosult tudatállapot, a Céltudat?
– Milyen biologikus feltételek szükségesek a kitűzött cél megvalósításához? Mikor vagyunk a kitűzött célt megvalósítani és mikor vagyunk erre biologikusan szó szerint képtelenek?
– Mik az Önmegvalósító Céltudat egyéni, kapcsolati és társadalmi következményei?
– Miért kerülünk céltudatba és miért ragadunk bele tartósan? Hogyan alakul ki már gyermekkorban lelkünk számára a “Börtön mely szemmel nem látható.”?
– Mi mozgatja az “acélkemény” Céltudatot?
– A Céltudat és a Tervezés- vagy Szellemtudat alapvető eltérései.
– Milyen biologikus konfliktusokat okozhat az életünkben önmagunknak és másoknak a Céltudat érzelmi és tudati állapota?

 

6.) Témakör

Az ártalom állapotok megnyilvánulásának jellemzői, kialakulásának okai.
– Ártalom, Önártalom
– A fizikai, érzelmi, intellektuális bántalmazás okai.
– Passzív bántalmazás megnyilvánulásai.
– Miért önkényeskedünk és ártunk adott élethelyzetben?
– Miért érezzük szükségét mások rágalmazásának? Milyen társadalmi hatásai lehetnek a rágalmazásnak?
– Mi az ítélkezés és irigység érzelmi indíttatása?
– A tartós kapcsolatfüggőség, irányítási kényszer és a kontrollmánia okai.
– Mikor és miért érzünk késztetést mások befolyásolására, manipulálására?

A Tudati Többletállapotok jellemzői és sajátosságai.
– A Szellemtudat megnyilvánulásának jellemzői.
– A Társ-ad-alom, mint a közösségi élmény megélésének színtere.

 

7.) Témakör

Oldások és Megoldások
– Mi az oldás és a megoldás között a különbség a gyakorlatban, végeredményben?
– Hogyan oldhatjuk fel saját belső korlátainkat?
– A tartós boldogság elérésének feltételei, jellemző érzelmi és tudati állapotai.

Témák, amiket a tanfolyam alatt érintünk még:
– 104 érzelmi és tudati lelkiállapot megismerése és felismerése a magyar szólások és szavak segítségével, hétköznapi példákkal is bemutatva.
– Mi a belső játszma? Miért éri meg egy – egy érzelmi állapotban tartósan tartózkodnunk?
– Hogyan tudjuk állapotainkat a gyakorlatban felismerni önmagunkban és másokban? Hogyan kezeljük a helyzeteket?
– Hogyan alakul ki egy veszekedés, milyen összetevői vannak? Veszekedésfajták
– Hogyan és miért fajul el egy veszekedés?
– Miért viselkedünk és viszonyulunk másképp közösségben, mint négyszemközt?
– Milyen veszteségeim lehetnek és milyen feloldási lehetőségek vannak?
– Oldó, feloldó és megoldó gyakorlatok.
– A gyászfolyamat 80 beazonosított lépésének megismerése.
– A mágia szerepe életünkben.
– Életutunk és krízispontjaink.
– Felelősségvállalás nehézségei:
– Miért nehéz a rágalmat elismerni?
– Miért nehéz a céltudat elmúlása után, a korábban „szükségesnek tartott áldozatokkal” szembenézni?
– A belső lelki világ megtörésének társadalmilag elfogadott módjai.
– Állapotaink megismerése közben megismerkedünk az egyes érzelmi és tudati lelkiállapotokban való tartózkodás egyéni, szűkebb kapcsolati és tágabb, társadalmi következményeivel.
– Szellemtudat, Lélektudat és Anyagtudat közötti különbség elméletben és gyakorlatban.
Az érzelmi és tudati állapotok jellemzőinek, sajátosságainak, megnyilvánulásainak és változásainak megértését valós élethelyzetek bemutatásával és leírásával segítjük.

BMR fejlesztésű oldástechnikákra való felkészítés
– VeszTeségek (DHS-ek) oldása és megoldása.
– Függelmek feloldása.
– A Belső Érzelmi Gátjaink és Tudati Korlátaink Hatásrendszer 70 lépésből álló Folyamatábrájának, a belső világunk Mátrixának a leírása.
– Érzelmi és Tudati Függelmek „programozottságának” rendszere.

 

Részvételi díj alkalmanként fizetve: 15 000 Ft / fő / nap.

(Pest megyén túlról érkezők számára 12 000 Ft/fő/nap

Tanfolyamot ismétlők számára: 7 000 Ft/nap

 

A részvételi díj tartalmazza a ~ 400 oldalas jegyzet és a Biologikus LÁT Táblázat árát is.

Átadó: Beda Boglárka, Rádiusz Tamás

Tanfolyamra jelentkezni az elemalom@gmail.com e-mail címen lehet.

 

Miért jó a belső világunkat megismerni?

Belső világunk (lelkünk) az érzelmünk és tudatunk, belső indíttatásunk, motivációnk forrása. Ez az origónk. Lelkünk állapota határozza meg például,
– hogyan érezzük magunkat a saját bőrünkben,
– meglátjuk-e és éljük-e a hozott érzelmi többletünket, az életünk értelmét,
– képesek vagyunk-e hozott többletünket adva boldoggá válni,
– rászorulunk-e mások kapcsolatára, tudunk-e, és ha igen, hogyan tudunk kapcsolatokat építeni környezetünkkel, játszma vagy játékalapú lesz-e kapcsolódásunk formája,
– hogyan reagálunk a minket ért veszteségekre, képesek vagyunk-e a veszteségek feldolgozására.

A külvilág csak adott milyenségű kapcsolódási lehetőségeket nyújt nekünk, lelkiállapotunk határozza meg, mely kapcsolódási lehetőségekkel fogunk a gyakorlatban élni.

Lelkünk érzelmi és tudati állapota meghatározza észlelésünket, megnyithatja az utat kiteljesedésünkhöz, gerjesztheti vagy korlátozhatja megnyilvánulásainkat, cselekedeteinket.

Érzelmi veszteségeink súlya, azok feldolgozottsági foka határozza meg, hogy egy adott megélési területen meg tud-e nyilvánulni belső, születésünkkel magunkkal hozott, önzetlenül adni képes Érzelmi Többletünk.

Ezért szó szerint meghatározó számunkra, mennyire ismerjük a Belső Világunkat, a Lelkünket, ahol élünk.

Részletek

Kezdés:
október 17. 10:00
Vége:
október 18. 18:00
Esemény címkék:
, , , , ,