Mire jó a Belső Megélések Rendszere?

Láthatóvá teszi az eddig láthatatlant, a lelkünket és az érzelmi világunkat.

Ok-okozati lemodellezhető és logikus összefüggésrendszert ad a lelkünkről.

Cause-Effect

A lélek modellje alapján rálátást ad életterületenként magunk és önmagunk állapotára, segít eligazodni a mindennapokban a belső megéléseink rendszerében.

12 életterület árnyaltságával felszabadít az általánosítás, a pecsételés, az ítéletalkotás és a tökéletességre vágyás nyomása alól.

104 Érzelmi és tudati lelkiállapot bemutatásával, azok kialakulásának ok-okozati összefüggésrendszerével választási lehetőséget ad. Segít önmagunk és a másik ember, hozzánk-tartozó megértésében és elfogadásában és utat nyithat a megbocsátás felé.
Segít belső érzelmi világunk felfedezésében és megismerésében.
Érthetővé válik, hogy adott pillanatokban mit miért érzünk, gondolunk és cselekszünk.
Segít a belső utunk felismerésében, megtalálásában, visszatalálásban.

Sokszínű belső világ

Hol vagyok igazából a helyemen? Mikor lehetek igazán az elememben? Hol és hogyan vesztettem el magomból származó forrásenergiát, a bizodalmat, és hogyan találhatok vissza hozzá?

Megmutatja a kapcsolat és kapcsolódás fontosságának az okát.
Ráláthatunk arra a magyar nyelv segítségével, hogy mástól, másoktól függően vagy függetlenül, vagyis szeresen vagy kényszeresen vagyunk-e képesek kapcsolódni.

Megmutatja az érzelmi függőségek kialakulását és feloldásainak a módját példákon keresztül.

Függelem 2

Megismerhetjük, hogy kik vagyunk valójában, hogyan alakíthatunk ki belső szabadságot azzal, hogy rálátunk az eddig láthatatlan érzelmi mozgatóerőinkre, a FüggElmeinkre és az elfelejtett korábbi tudati elHATÁRolódásainkra, megKÖTöttségeinkre a KötElmekre.

Harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb kapcsolatokat alakíthatunk ki magaddal és a környezeteddel.
Részletesen bemutatja az ÖN-ünket (egónkat) és részeit.
Összefüggésrendszerével pontosítja, tisztázza és láthatóvá teszi a fogalmakat (szeretet, függelem, szabadság, segítség, céltudat, megmentés, lustaság, céltalanság).

Új kérdéseket tesz lehetővé a modellnek köszönhetően a biologikus konfliktusok forrásával, magával a konfliktussal kapcsolatban.

Bemutatja, hogy az elhatárolódás és a CÉLtudat, mint konfliktus-oldási mód hogyan hoz létre – akár hosszú évekre is – lehúzó ördögi köröket és újabb biologikus konfliktusokat ÖNmagunknak és környezetünknek.